Mil-Lenti Tiegħek

​​#tritoniIl-Ministeru għat-Trasport u l-Infrastruttura bħalissa għaddej bil-proġett tar-restawr tal-Funtana tat-Tritoni u qed jistieden lill-pubbliku biex ikun parti minnu.

Il-Ministeru qed jagħmel sejħa pubblika lil min għandu xi ritratti kemm antiki u kemm riċenti tal-Funtana tat-Tritoni sabiex jgħaddi kopja tagħhom. Dan qiegħed isir bl-iskop li jintużaw f’pubblikazzjonijiet, wirjiet jew avvenimenti marbutin mal-proġett.  Ir-ritratti jistgħu jkunu kemm tal-funtana nnifisha, ta' persuni li jidhru magħha, inkella tal-wesgħa kif kienet qabel l-1959.  L-awtur iżomm id-drittijiet tal-awtur għar-ritratti li jkunu ġew sottomessi u dan dejjem se jingħata ġieħ meta tali ritratti jintużaw għall-promozzjoni u wirjiet.  

Wieħed jista’ jmur il-Ministeru għat-Trasport u l-Infrastruttura, Blokka A, Triq Francesco Buonamici, il-Furjana, fid-29 u t-30 ta’ Mejju 2017, bejn id-9am u 12pm u bejn is-2pm u l-4pm, u jħalli kopja tar-ritratti permezz tal-faċilitajiet li se jkunu offruti mill-Ministeru stess.​

Ir-ritratti ser ukoll jintlaqgħu b’dawn il-metodi sal-Ġimgħa 30 ta’ Ġunju 2017:

Bil-posta tradizzjonali fl-indirizz: TRITONI, Kaxxa Postali 1026, Triq Nofsinhar, Il-Belt Valletta;

Bil-posta elettronika fl-indirizz: tritoni@gov.mt​​ (id-daqs tal-ittra elettronika m'għandu​x ikun akbar minn 20Mb);

Mill-formola elettronika hawn taħt (id-daqs massimu tar-ritratti f'daqqa ma jistax jaqbeż 20Mb) ​

Importanti li qabel ma tissottometti r-ritratt/i taqra t-termini u kundizzjonijiet.

TERMINI U KONDIZZJONIJIET (EN​)

Aqra dawn it-termini u l-kundizzjonijiet qabel ma tissottometti r-ritratti.

Jekk persuna għandha intenzjoni li tibgħat ritratti li huma l-proprjetà intelletwali ta’ ħaddieħor, tali persuna għandha ġġib il-permess tal-awtur.  Il-persuna għandha tgħid b’mod ċar min huwa/hija l-awtur/awtriċi tar-ritratt/i billi tipprovdilna d-dettalji tal-awtur u l-permess bil-miktub li ngħatat mingħand l-awtur.

Fil-każ ta’ persuna li tkun qed tissottometti r-ritratti fejn hija/huwa l-awtur tar-ritratti, għandu/ha j/taqbel ma’ dan li ġej qabel ma jiġu sottomessi r-ritratti:

L-awtur iżomm id-drittijiet tal-awtur għar-ritratti li jkunu ġew sottomessi u dan dejjem se jkun akkreditat meta tali ritratti jintużaw għal promozzjoni u wirjiet.  L-awtur jagħti lill-Ministeru għat-Trasport u l-Infrastruttura (MTI) d-dritt li jagħti ħajr għax-xogħol tiegħu/tagħha billi jippubblika l-isem u r-ritratti.  Billi jiġu sottomessi ritratti oriġinali, l-awtur ma jagħtix garanzija lill-MTI, id-dritt li juża jew ibigħ ritratt, ħlief għal finijiet promozzjonali jew ta’ wirjiet hekk kif inhu ppubblikat fuq tritoni.gov.mt u dan għandu jsir mingħajr talbiet ta’ kumpens mill-awtur.

L-MTI mhux responsabbli għal terzi persuni li jistgħu jidhru fir-ritratti/i mingħajr il-kunsens tagħhom.

Ir-ritratti sottomessi jibqgħu l-proprjetà intelletwali tal-awtur.

Billi tissottometti ritratti fl-inizjattiva ‘Mil-Lenti Tiegħek’ #tritoni, dan ma jagħtikx il-garanzija li r-ritratt se jkun magħżul għall-wirja jew pubblikazzjoni.

L-awtur qed jaqbel li jillibera minn kull forma ta’ responsabbiltà lill-Ministeru għat-Trasport u Infrastruttura, lill-organizzaturi, aġenziji ta’ reklamar, aġenti u impjegati, uffiċjali, diretturi u rappreżentanti minn kull tip ta’ talbiet, danni jew ħsarat li jistgħu jiġu kkawżati direttament jew indirettament minħabba l-parteċipazzjoni f’din is-sejħa pubblika.​L-ewwel ritratt:*   
It-tieni ritratt:   
It-tielet ritratt:   
Ir-raba' ritratt:   
Il-ħames ritratt:   

Jekk jogħġbok ikkonferma li qrajt it-termini u l-kundizzjonijiet imsemmija hawn fuq, u li se timxi magħhom

Protezzjoni u Privatezza tad-data – Att Dwar il-Protezzjoni tad-Data (Kap 440)

Bħala parti minn din l-inizjattiva, l-individwi huma mistiedna li jissottomettu r-ritratti tagħhom. Se tintalab din l-informazzjoni: l-isem tal-individwu li se jissottometti r-ritratt/i, l-indirizz postali u l-indirzz elettroniku. Id-dettalji se jintużaw f’każ li tkunu mistiedna għall-workshop relatat ma’ din l-inizjattiva.

Uħud mir-ritratti se jkunu esebiti waqt il-workshop u jista’ jagħti l-każ li dawn se jintużaw f’attivitajiet oħra relatati mal-funtana tat-Tritoni.

Id-data personali li se tinġabar se tkun ipproċessata mill-individwi involuti skont il-proviżjonijiet tal-Att dwar il-Protezzjoni tad-Data (Kap 440) u mhux se tkun aċċessata jew mogħtija lil ħaddieħor.

Fl-eventwalità li tkun tixtieq timmodifika jew tħassar is-sottomissjoni tiegħek, infurmana billi tibgħat fuq l-indirizz elettroniku tritoni@gov.mt

​Niżżel id-dokument tas-sejħa pubblika minn hawn: 


Dokument #tritoni​​